Käännöksia hyvällä omallatunnolla.
Lue täältä kestävyyslupauksestamme.

Takaisin antaminen

B-Corp-liikkeen aatteen inspiroimana, pyrimme antamaan takaisin yhteisöille jokaisen projektin kautta ja varmistamme, että kaikki toimintamme edistää hyvinvointia ja avoimuutta työskennellessämme asiakkaiden, kääntäjien ja copywritereiden kanssa.

Lupaamme edistää kestävämmän maailman luomista seuraavin toimin:

  • Takaamme, että käytämme joka projektissa resursseja tehokkaasti asiakkaitamme, sisällöntuottajiamme ja planeettamme silmällä pitäen.
  • Vältämme tarpeetonta matkustamista – työskentelemme verkossa aina kun mahdollista.
  • Työskentelemme asiakkaidemme, kääntäjiemme ja toimittajiemme kanssa minimoidaksemme käännösten mahdolliset ympäristövaikutukset (teknologian avulla voimme välttää päällekkäiset työt, vähentää paperin käyttöä ja helpottaa byrokratiaa).
  • Vältämme printtaamista.
  • Kääntäjämme ja toimittajamme saavat oikeudenmukaisen palkan työstään, olipa heidän kieliparinsa mikä tahansa.
  • Tuemme vapaaehtoistyön ja neuvonnan kautta hyväntekeväisyys- ja kansalaisjärjestöjä – sekä kansainvälisiä että paikallisia toimijoita.
  • Jaamme yrityksemme voiton oikeudenmukaisesti sidosryhmien kesken avoimesti ja rehellisesti.
  • Voimaannutamme nuoria kääntäjiä tuomalla kielten opiskelun avaamia mahdollisuuksia tunnetummaksi paikallisissa kouluissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa.
  • Jaamme vinkkejä vihreämpään elämäntapaan käännösalalla työskenteleville.
  • Kannustamme terveellisiin elämäntapoihin ja positiiviseen asenteeseen.

Kestävä elämäntapa

Fluence Translations uskoo sataprosenttisesti siihen, että jokaisen meistä on elettävä kestävämmin. Pyrimme toimimaan näitten periaatteiden mukaisesti käännösalalla ja päivittäisessä työssämme.
Teemme yhteistyötä kansainvälisten, alueellisten ja paikallisten aloitteiden kanssa.
Lisäksi olemme osa Ecologi-liikettä ja tuemme metsittämistä.
Jokainen käännös istuttaa yhden puun, ja yhdessä voimmekin kasvattaa kokonaisen metsän!

Mentoroimme nuoria ammattilaisia kielialalla
Käännämme kestävämmin toimivalle muotialalle